Att läsa genusvetenskap

Att läsa genusvetenskap innebär att studera maktförhållanden och normer som rör kön/genus, men också t.ex. sexualitet, etnicitet och klass. Genusvetare behövs inom de flesta delar av samhället och både inom offentlig sektor och i näringslivet.

Läs mer om vår utbildning

Forskarutbildning i genusvetenskap

bild på rullade papper med blågula snören runt

Från och med hösten 2016 finns en forskarutbildning i genusvetenskap vid Uppsala universitet. Utlysningar av nya doktorandtjänster annonseras bl.a. på Centrums och Uppsala universitets hemsidor. Centrum välkomnar också doktorander med extern finansiering.

Forskarutbildning

Studievägledning vid Centrum för genusvetenskap

Caroline Bergström arbetar som kursadministratör och studievägledare vid Centrum för genusvetenskap. Som studievägledare erbjuder hon olika former av stöd till dig som är student.

Läs mer om studievägledning

Bild på ett vitt vägmärke på asfalt föreställande pilar åt olika håll

Carolina- och Karin Boye-biblioteken

Hos oss hittar du böcker, artiklar och annat material inom humaniora, språk, teologi och sociologi. Kursböcker finns på båda biblioteken: på Karin Boye-biblioteket finns exemplar du kan låna hem, på Carolinabiblioteket finns referensexemplar att läsa på plats. Gruppstudieplatser finns på Carolinabiblioteket och i Campus Engelska parken. Tysta läsplatser finns på båda biblioteken.

Biblioteket erbjuder olika workshops i informationssökning och referenshantering. Ställ gärna frågor till oss i våra informationsdiskar eller via chatt och mejl i Fråga biblioteket.

Senast uppdaterad: 2021-12-21