Att läsa genusvetenskap

Att läsa genusvetenskap innebär att studera maktförhållanden och normer som rör kön/genus, men också t.ex. sexualitet, etnicitet och klass. Genusvetare behövs inom de flesta delar av samhället och både inom offentlig sektor och i näringslivet.

Läs mer om vår utbildning

Carolina- och Karin Boye-biblioteken

Hos oss hittar du böcker, artiklar och annat material inom humaniora, språk, teologi och sociologi. Kursböcker finns på båda biblioteken: på Karin Boye-biblioteket finns exemplar du kan låna hem, på Carolinabiblioteket finns referensexemplar att läsa på plats. Gruppstudieplatser finns på Carolinabiblioteket och i Campus Engelska parken. Tysta läsplatser finns på båda biblioteken.

Biblioteket erbjuder olika workshops i informationssökning och referenshantering. Ställ gärna frågor till oss i våra informationsdiskar eller via chatt och mejl i Fråga biblioteket.

Senast uppdaterad: 2023-07-14