Att läsa genusvetenskap

Att läsa genusvetenskap innebär att studera maktförhållanden och normer som rör kön/genus, men också t.ex. sexualitet, etnicitet och klass. Genusvetare behövs inom de flesta delar av samhället och både inom offentlig sektor och i näringslivet.
Läs mer om vår utbildning >>

Forskarutbildning i genusvetenskap

Från och med hösten 2016 finns en forskarutbildning i genusvetenskap vid Uppsala universitet. Utlysningar av nya doktorandtjänster annonseras bl.a. på Centrums och Uppsala universitets hemsidor. Centrum välkomnar också doktorander med extern finansiering.

Forskarutbildning

Carolina- och Karin Boye-biblioteken

Hos oss hittar du böcker, artiklar och annat material inom humaniora, språk, teologi och sociologi. Kursböcker finns på båda biblioteken: på Karin Boye-biblioteket finns exemplar du kan låna hem, på Carolinabiblioteket finns referensexemplar att läsa på plats. Gruppstudieplatser finns på Carolinabiblioteket och i Campus Engelska parken. Tysta läsplatser finns på båda biblioteken.

Biblioteket erbjuder olika workshops i informationssökning och referenshantering. Ställ gärna frågor till oss i våra informationsdiskar eller via chatt och mejl i Fråga biblioteket.

Intervju med en tidigare student

Martina Wiksten är tidigare student vid Centrum för genusvetenskap. Hon har läst Genusvetenskap A, B och C samt Masterprogrammet i humaniora med inriktning genusvetenskap. I en intervju berättar hon om sin studietid och sina erfarenheter som genusvetarstudent vid Uppsala universitet.

”Jag fastnade direkt för ämnet, upplägget och gruppen. Det var en väldigt bra stämning i gruppen och jag fick äntligen träffa folk som hade gemensamma intressen eller beröringspunkter men som hade olika perspektiv och olika erfarenheter."

Läs hela intervjun med Martina