Avancerad nivå

Centrum för genusvetenskap ger kurser på avancerad nivå inom Masterprogrammet i humaniora, inriktning genusvetenskap. Inriktningen mot genusvetenskap är till för dig som inom ramen för din kandidatexamen har läst minst 40p/60hp i ämnet genusvetenskap och önskar vidareutveckla och fördjupa dina kunskaper i ämnet, såväl teoretiskt som praktiskt.

Programmet ges helt på engelska. 

Masterprogrammet i humaniora, inriktning genusvetenskap 120 hp

De kurser som ingår i programmet kan i de flesta fall även läsas som fristående kurser. Mer information om kurserna hittar du i listan: 

Internationella samarbeten
Centrum har ett flertal internationella samarbeten. På masternivå samarbetar vi inom ramen för det europeiska nätverket U4 med Rijksuniversiteit Groningen i Nederländerna, Ghent University i Belgien och Georg-Augustuniversitet i Göttingen, Tyskland. 

Kontakta vår studierektor för avancerad nivå för mer information.

Senast uppdaterad: 2021-08-23