Avancerad nivå

Den värld vi lever i genomsyras av maktrelationer, förväntningar och normer som är knutna till exempelvis genus, sexualitet, ras, klass och ålder. Masterprogrammet i humaniora med inriktning genusvetenskap ger dig kunskap om och verktyg att analysera hur genus och andra maktasymmetrier är socialt och kulturellt konstruerade och hur de kan upplevas och förstås både lokalt och globalt. Programmet har en stark forskningsanknytning och sammanför perspektiv från olika discipliner för att utforska ämnen inom genusvetenskap.

Inriktningen mot genusvetenskap är till för dig som inom ramen för din kandidatexamen har läst minst 40p/60hp i ämnet genusvetenskap och önskar vidareutveckla och fördjupa dina kunskaper i ämnet, såväl teoretiskt som praktiskt.

Programmet ges helt på engelska. 

Läs mer om Masterprogrammet i humaniora, inriktning genusvetenskap 120 hp →

De kurser som ingår i programmet kan i de flesta fall även läsas som fristående kurser. Mer information om kurserna hittar du i listan: 

Kontakta vår studierektor för avancerad nivå, Karin S. Lindelöf, för mer information.

Senast uppdaterad: 2022-08-15