Avancerad nivå

På avancerad nivå kan du läsa vårt Masterprogram i genusvetenskap (120 hp). I de flesta fall kan du även läsa de kurser som ingår i programmet som fristående kurser. 

Masterprogram i genusvetenskap

Masterprogrammet i genusvetenskap ger dig kunskap om och verktyg att analysera hur genus och andra maktasymmetrier är socialt och kulturellt konstruerade och hur de kan upplevas och förstås både lokalt och globalt. Programmet har en stark forskningsanknytning och sammanför perspektiv från olika discipliner för att utforska ämnen inom genusvetenskap.

Programmet ges helt på engelska. 

Läs mer om Masterprogrammet i genusvetenskap 120 hp

För frågor om Masterprogrammet i genusvetenskap eller fristående kurser på avancerad nivå, vänligen kontakta kursadministratören eller studierektor på avancerad nivå.

huvuden i profil
Senast uppdaterad: 2024-03-25