Forskarutbildning i genusvetenskap

Vid Centrum för genusvetenskap finns det både doktorander inom genusvetenskap samt delade eller affilierade doktorander som disputerar i ett annat ämne (exempelvis fysik eller medicin) men med en genusvetenskaplig inriktning. 

Forskarutbildningen i genusvetenskap har funnits från och med hösten 2016. Under den fyra år långa utbildningen deltar våra doktorander i verksamheten och bidrar till att göra Centrum för genusvetenskap till en dynamisk mång- och tvärvetenskaplig forskningsmiljö. 

En delad eller affilierad doktorand är inskriven vid en annan ämnesinstitution vid Uppsala eller annat universitet och har handledning från båda enheterna. Det har funnits delade eller affilierade doktorander verksamma vid Centrum för genusvetenskap sedan 2003 och, i och med de samarbeten som finns mellan genusvetenskap och andra vetenskapsområden, kommer det också framgent att finnas såväl affilierade doktorander som doktorander i genusvetenskap vid Centrum.

Hittills har 13 doktorander disputerat (inklusive affilierade doktorander), och för närvarande är 10 doktorander verksamma vid Centrum. Dessutom har vi ofta internationella gästdoktorander som förlägger sitt avhandlingsarbete under en kortare eller längre period på plats hos oss i Uppsala.

Utlysningar av nya doktorandtjänster annonseras på Centrums och Uppsala universitets hemsidor. Centrum välkomnar också doktorander med extern finansiering.

För mer information, kontakta Ulrika Dahl, studierektor för forskarutbildningen.