Doktorander vid Centrum för genusvetenskap

Generosa Cossa José

Generosa Cossa José
Doktorand vid Centrum för genusvetenskap

Projekt: 
Issues of Gender Mainstreaming in Mozambique: The Case Study of Eduardo Mondlane University

Johanna Larsson

Johanna Larsson

Johanna Larsson
Doktorand vid Institutionen för fysik och astronomi
Doktorand vid Centrum för genusvetenskap

Projekt: 
Diskurs och kultur inom lärarutbildning för fysiklärare

Juvêncio Manuel Nota

Juvêncio Manuel Nota
Doktorand vid Centrum för genusvetenskap

Projekt: 
Women's Participation in Biological Research in Higher Education Institutions in Mozambique: A Case Study of Two Public Universities (Eduardo Mondlane University and Lurio University)

Erika Mårtensson

Erika Mårtensson
Doktorand vid Centrum för genusvetenskap
Forskningsassistent vid Institutionen för kvinnor och barns hälsa

Projekt: 
Ett erkännande till de många glömda/Recognizing the forgotten many: Psychological support for caregiving daughters