Doktorander vid Centrum för genusvetenskap

Generosa Cossa José

Generosa Cossa José
Doktorand vid Centrum för genusvetenskap

Projekt: 
Issues of Gender Mainstreaming in Mozambique: The Case Study of Eduardo Mondlane University

Marie Dalby

Marie Dalby
Doktorand vid Centrum för genusvetenskap
Doktorand vid Institutionen för speldesign

Johanna Larsson

Johanna Larsson

Johanna Larsson
Doktorand vid Institutionen för fysik och astronomi
Doktorand vid Centrum för genusvetenskap

Projekt: 
Diskurs och kultur inom lärarutbildning för fysiklärare

Juvêncio Manuel Nota

Juvêncio Manuel Nota
Doktorand vid Centrum för genusvetenskap

Projekt: 
Women's Participation in Biological Research in Higher Education Institutions in Mozambique: A Case Study of Two Public Universities (Eduardo Mondlane University and Lurio University)

Erika Mårtensson

Erika Mårtensson
Doktorand vid Centrum för genusvetenskap
Forskningsassistent vid Institutionen för kvinnor och barns hälsa

Projekt: 
Ett erkännande till de många glömda/Recognizing the forgotten many: Psychological support for caregiving daughters

Sara Salminen

Sara Salminen
Doktorand vid Centrum för genusvetenskap