Utbildning på grundnivå

Kurserna på grundnivå kan sökas av alla som har grundläggande behörighet för högskolestudier. Om du har några frågor kring utbildningen är du välkommen att kontakta kursadministratör Andrea Limmerstedt eller studierektor på grundnivå Cecilia Rodéhn

Distanskurser i genusvetenskap

Genusvetenskapens grunder 7,5 hp
Kvällstid, 50%, distans, ges på höstterminen

Finns det "riktiga kvinnor" och "riktiga män"? Vad står begreppet queer för och vad innebär postkolonial feminism? Dessa frågor och mycket annat diskuteras under kursen. Kursen ger grundläggande kunskaper i tvärvetenskaplig genusforskning och bidrar med problematiserande perspektiv på kön/genus i relation till andra maktordningar, exempelvis sexualitet och etnicitet. 


Genus, sexualiteter och kroppar 7,5 hp
Kvällstid, 50%, distans, ges på vårterminen

Hur kan vi se på kroppar och sexualiteter? Vad står trans för och vad innebär kroppsnormativitet? Dessa frågor och mycket annat diskuteras under kursen. Kursen ger grundläggande kunskaper i tvärvetenskaplig genusforskning med särskilt fokus på sexualiteter och kroppar. Den bidrar med problematiserande perspektiv på kön/genus i relation till andra maktordningar, exempelvis sexualitet, funktionsförmåga och könsidentitet. 

Illustration av person som sitter framför en laptop
Illustration: Lena Kriström

Läsa program med genusvetenskaplig inriktning

Du som är intresserad av genusvetenskap kan även välja att läsa Humanioraprogrammet (180 hp) eller Kandidatprogram i kulturentreprenörskap (180 hp). Inom ramen för programmen finns det möjlighet att välja genusvetenskap både som huvudämne och biämne.


Senast uppdaterad: 2024-03-25