Utbildning på grundnivå

På grundnivå kan du läsa Genusvetenskap A, och fortsättningskurserna Genusvetenskap B och C. Från och med höstterminen 2022 ges även delkursen Genusvetenskapens grunder, 7,5 hp, som distanskurs på halvfart. På den här sidan hittar du mer information om vårt kursutbud.

Kurserna på grundnivå kan sökas av alla som har grundläggande behörighet för högskolestudier. Om du har några frågor kring utbildningen är du välkommen att kontakta kursadministratör Caroline Bergström eller studierektor Cecilia Rodéhn

Distanskurs i genusvetenskap

Genusvetenskapens grunder 7,5 hp
Kvällstid, 50%, distans

Kursen ger grundläggande kunskaper i tvärvetenskaplig genusforskning och bidrar med problematiserande perspektiv på kön/genus i relation till andra maktordningar, exempelvis sexualitet och etnicitet. Kursen är en utmärkt introduktion för dig som är intresserad av frågor om kön/genus och makt, och passar bra för dig som vill göra genusvetenskap till en del av din utbildning.


Läsa program med genusvetenskaplig inriktning

Du som är intresserad av genusvetenskap kan även välja att läsa Humanioraprogrammet (180 hp) eller Kandidatprogram i kulturentreprenörskap (180 hp). Inom ramen för programmen finns det möjlighet att välja genusvetenskap både som huvudämne och biämne.


Kurser i samarbete med andra ämnen

Institutionen för biologisk grundutbildning ger, i samarbete med Centrum för genusvetenskap, kursen Kön, biologi och genusvetenskap, 5 hp. Kursens fokus är tvärvetenskapliga diskussioner där biologins mångfald, evolution, genetik och växelverkan med omgivningen möter genusvetenskapliga perspektiv om hur kön/genus konstrueras genom normer och värden i samhället. 


Senast uppdaterad: 2022-03-08