Genusvetenskap A

Finns det ”riktiga kvinnor” och ”riktiga män”? Vad står trans för, och vad innebär postkolonial feminism? Hur kan vi se på kroppar och sexualiteter? Hur fungerar en likabehandlingsplan, och hur kan vi förstå de olika familjekonstruktioner vi möter idag? Hur görs genus i media, konst och litteratur?

Dessa frågor och mycket annat diskuteras under kursen Genusvetenskap A. Kursen ger grundläggande kunskaper i tvärvetenskaplig genusforskning och bidrar med problematiserande perspektiv på kön/genus i relation till andra maktordningar, exempelvis sexualitet, etnicitet, funktionsförmåga och könsidentitet. Kursen är en utmärkt introduktion för dig som är intresserad av frågor om kön/genus och makt, och den passar bra för dig som vill göra genusvetenskap till en del av din utbildning.

Genusvetenskap A ges varje höst- och vårtermin i Uppsala och på höstterminer på Campus Gotland i Visby. På Campus Gotland är är alla de fyra delkurserna även sökbara som fristående kurser.

Genusvetenskap A består av följande delkurser:

A1: Genusvetenskapens grunder, 7,5 hp
Delkursen ger en introduktion till begreppen kön och genus och andra nyckelbegrepp inom genusvetenskapen. Feminism som politisk rörelse diskuteras i ett historiskt perspektiv, och några aktuella teoribildningar inom genusvetenskapen introduceras.

A2: Arbete och familj, 7,5 hp
Delkursen introducerar aktuell genusforskning med olika perspektiv på arbete, familj och politik. Såväl lokala som globala förhållanden diskuteras, liksom samspelet mellan dem.

A3: Sexualiteter och kroppar, 7,5 hp
Delkursen belyser och diskuterar olika aspekter av sexualiteter och kroppslighet med fokus på kön/genus, makt och politik ur ett historiskt och samtida perspektiv.

A4: Kulturella representationer, 7,5 hp
Delkursen ger kunskap om olika kulturella representationer av kön/genus och hur dessa kan analyseras, också i relation till andra maktordningar.

Kursplan för Genusvetenskap A
Öppen för anmälan 15 mars - 15 april (höstterminen)