Intersektionalitet och makt, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 50 %, Campus

  Startdatum: 31 oktober 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-54505 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: 29 augusti 2022 – 23 oktober 2022

Behörighet: Kandidatexamen

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Med utgångspunkt i teorier om intersektionalitet och makt får du i denna kurs undersöka och problematisera identitet som kritiskt begrepp, politiskt verktyg och levd erfarenhet. Kursen tar upp teorier inom området genusstudier, med särskilt fokus på intersektionalitet. Dessa teorier tillämpas sedan för att undersöka och kritiskt granska samtida och historiska perspektiv på identitet och erfarenhet. De intersektionella perspektiv som diskuteras i kursen ger dig verktyg för att analysera social uppdelning, segregering, ojämlikhet och orättvisa i förhållande till frågor som kön, ras, klass eller funktionsförmåga och kritisera hur makt fungerar i konstruktioner av olikhet och tillhörighet.

Mer information

Kontakt

Centrum för genusvetenskap

Villavägen 6 752 36 UPPSALA

Box 527, 751 20 Uppsala

Telefon: 018-471 2276

Jenny Björklund

E-post: jenny.bjorklund@gender.uu.se

Telefon: 018-471 57 96