Människa, djur och miljö, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, 50 %, Campus

  Startdatum: 16 januari 2023

  Slutdatum: 26 mars 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-04511 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: 15 december 2022 – 8 januari 2023

Behörighet: Kandidatexamen

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Från utgångspunkten att "det sociala" alltid involverar det icke-mänskliga och "det naturliga" alltid är socialt, behandlar denna kurs två inbördes relaterade utmaningar. Den första handlar om hur kön som konstruktion och performativitet interagerar med det icke-mänskliga; den andra handlar om hur feministiska studier och genusvetenskap kan bidra till kunskap om frågor rörande omvärld och miljö. Genom två överlappande kunskapsområden - genusvetenskap och djurstudier - berör kursmaterialet ämnen som kön, ras, funktionsförmåga och sexualitet från en mer-än-mänsklig teoretisk ståndpunkt och tillämpar dessa perspektiv i en rad kontexter, till exempel agrikultur, vetenskap, pandemier och miljöförändringar.

Mer information

Kontakt

Centrum för genusvetenskap

Villavägen 6 752 36 UPPSALA

Box 527, 751 20 Uppsala

Telefon: 018-471 2276

Karin S. Lindelöf

E-post: karin.lindelof@gender.uu.se