Studiestöd vid Centrum för genusvetenskap

Innehåll:

Caroline Bergström arbetar som kursadministratör och studievägledare vid Centrum för genusvetenskap. Som studievägledare och kontaktperson för studenter med funktionsnedsättning erbjuder hon olika former av stöd till dig som är student.

Kontakta Caroline Bergström om du har frågor om dina studier. 

Studievägledning

Caroline erbjuder individuella samtal kring den personliga studiesituationen. Det går bra att boka tid hos Caroline via mejl eller telefon.

Vanliga frågor som kan ingå i ett samtal:

 • Hur ska jag planera mina studier inför nästa termin?
 • Finns det möjlighet att göra praktik?
 • Vad behöver jag tänka på om jag vill bygga min egen kandidatexamen?
 • Vad krävs om jag vill läsa på masternivå eller forskarutbildning?
 • Vilka arbeten kan en genusvetenskaplig utbildning leda till?
 • Jag ligger efter. Hur kan jag planera mina studier för att kunna avsluta kurserna längre fram?
 • Vad händer om jag avbryter kursen?


Caroline informerar ibland grupper av studenter. Det kan gälla frågor som är relaterade till högskolestudier i allmänhet och studiesituationen vid Centrum för genusvetenskap i synnerhet.

Studieuppehåll, studieavbrott och återgång till studier

Om du behöver göra uppehåll i dina studier på program ska du ansöka om studieuppehåll för att garanterat ha en plats på utbildningen efter uppehållet. Om du gör ett oanmält studieavbrott har du ingen garanterad plats på din utbildning. Vilka skäl som ger rätt till studieuppehåll hittar du i Universitets- och högskolerådets författningssamling

Om du inte har för avsikt att fortsätta dina studier ska du anmäla studieavbrott på programmet. Har du gjort ett avbrott på programmet kan du inte fortsätta dina studier eller slutföra oavslutade kurser inom programmet. Därför är det viktigt att du avvaktar att anmäla studieavbrott till det att de kurser som du väntar på resultat för är inrapporterade och klara. 

Om du vill avbryta dina studier på kurs kan du lägga in studieavbrott via Ladok för studenter.

Läs mer om studieuppehåll och studieavbrott på studentsidorna.

Om du anmäler återgång till studier, senast det datum som är markerat i beslut om beviljande av studieuppehåll, är du garanterad en plats på utbildningsprogrammet den termin som är specificerad i beslutet. Om du har varit frånvarande eller anmält studieavbrott kan du endast återuppta dina studier i mån av plats.

Tillgodoräknande av kurs

Rätten att tillgodoräkna sig tidigare studier regleras i högskoleförordningen. Ansökan om tillgodoräknande ska lämnas in i god tid före aktuell kurs. I kursplanen kan du se kursens mål som ska vara uppfyllda. Om du ansöker om tillgodoräknande för flera kurser behöver du skicka in en ansökan för varje kurs.

Så här ansöker du om tillgodoräknande

 1. Om du vill tillgodoräkna dig del av kurs oavsett om tillgodoräknandet baseras på kurser lästa vid svenska universitet/högskolor eller kurser lästa vid utländska universitet ansöker du via denna blankett.
 2. Om du vill tillgodoräkna hel kurs oavsett om tillgodoräknandet baseras på kurser lästa vid svenska universitet/högskolor eller kurser lästa vid utländska universitet ansöker du istället via denna sida.
   

Pedagogiskt stöd

Om du har en varaktig funktionsnedsättning kan du ansöka om att få riktat pedagogiskt stöd i dina studier. Se till att du har ett intyg innan du ansöker som är utfärdat av läkare, logoped eller motsvarande.

Caroline Bergström är kontaktperson för studenter med funktionsnedsättning vid Centrum för genusvetenskap och ser till att de studenter som lämnar in ett intyg avseende särskilt pedagogiskt stöd, får det stöd som rekommenderas i intyget och som Centrum har möjlighet att erbjuda. De vanligast förekommande stöden är:

 • Förlängd tid vid examination
 • Möjlighet att skriva salstenta på dator i särskild tentasal
 • Enskilt rum i särskild tentasal
 • Anteckningsstöd under pågående kurs

Läs mer om att studera med funktionsnedsättning på universitetes studentsidor.

Eller kontakta Caroline Bergström för mer information. 

Senast uppdaterad: 2023-07-14